april 23, 2024

Waarom maken steeds meer bedrijven gebruik van knowledge management?

De meeste bedrijven hebben moeten om kennis te behouden binnen hun organisatie. Er is nou eenmaal onwijs veel kennis in de wereld. Veel meer dan dat we allemaal kunnen onthouden. Het is ontzettend belangrijk om alle kennis die we hebben inzichtelijk te maken en om binnen een organisatie te houden. Hiervoor passen bedrijven knowledge management toe. Voor sommige organisaties is dit een onbekend begrip. In dit artikel leg ik de belangrijkste aspecten van knowledge management uit.

De betekenis van knowledge management

Knowledge management is een relatief onbekend begrip dat betrekking heeft op allerlei factoren. Het betekent het vastleggen, delen, inzichtelijk maken, bijhouden en managen van alle kennis dat binnen een bedrijf aanwezig is. Dit wordt gebruikt als hulpmiddel om de opgestelde doelen binnen een bedrijf te behalen.

Maak gebruik van knowledge management tools

Om knowledge management toe te passen zijn er allerlei verschillende tools ontwikkeld. Dit kan je zien als hulpmiddelen om alle kennis inzichtelijk te maken. Zodat je alles tot in de details kan bijhouden en zo nodig verbeteren. Een bedrijf dat zich druk bezighoudt met knowledge management tools en al onwijs veel bedrijven heeft geholpen, is IrisECM

Meerdere voordelen

De voornaamste reden om knowledge management toe te passen, is om te voorkomen dat je kennis verliest. Bijvoorbeeld doordat geschoold personeel besluiten om het bedrijf te verlaten of doordat je misschien wel gehackt wordt. Dit gebeurd steeds vaker doordat mensen vanuit huis werken. Hierdoor wordt het voor cybercriminelen een stuk gemakkelijker om de kennis van een bedrijf te achterhalen.