juli 22, 2024
Techniek

Alles onder controle door gebruik van frequentieregelaars

Frequentieregelaars (in vakjargon kortweg “drive” genoemd) hebben veel voordelen en iedere fabrikant die deze regelaars produceert, claimt andere voordelen van hun units. Maar ze gaan allemaal uit van een fundamenteel principe, en dat is het aanpassen van de snelheid van een elektromotor. De frequentieomvormers worden gebruikt in elke toepassing waarin mechanische apparatuur wordt aangedreven door motoren. Ze bieden een uiterst nauwkeurige elektrische traploze motorregeling. Hierdoor kunnen de motor-toerentallen worden verhoogd en gehandhaafd op de vereiste snelheden.

Hierbij zal alleen de benodigde energie verbruikt worden, in plaats dat de motor met constante maximum snelheid draait en zinloos teveel energie verbruikt. Omdat motoren grootverbruikers van energie zijn, wordt de controle over motoren steeds belangrijker al naar gelang de eisen van de belastingen toenemen en het energieverbruik steeds hoger wordt. Bovendien kunnen eindgebruikers van elektromotoren een 25 tot 70% energiebesparing behalen door het gebruik van deze motor-regelaars. Desondanks de vele voordelen blijft het merendeel van de motoren zonder deze regelaars werken.

Frecuentieregelaar

Een gecontroleerde versnelling zorgt voor minder slijtage.

Frequentieregelaars beginnen met een start op nul toeren en zorgen voor een soepele versnelling op een door de klant instelbaar verloop. Zonder deze regelaar zal een AC-motor over dezelfde lijn bij de start een enorme mechanische schok veroorzaken voor zowel de motor als de aangesloten belasting. Deze schok zal na verloop van tijd voor een flinke slijtage zorgen, in zowel motor en de koppeling van de motor alsook de aangesloten belasting. Bij sommige productielijnen in fabrieken kan niet overal een frequentieregelaar toegepast worden, omdat een harde start vereist is. Vaak wordt dan een ster-driehoekschakeling om driefasige asynchrone motoren in te schakelen en de aanloopstroom te beperken.

Door het gebruik van een frequentiedrive creëren we een verstelbare bedrijfssnelheid, maken we het mogelijk het productieproces te optimaliseren en wijzigingen in het proces aan te brengen. We maken het mogelijk om met een lagere snelheid te starten en de snelheid op afstand aan te passen door een programmeerbare (proces)controller. Het gecontroleerd stoppen van een proces is net zo belangrijk als een gecontroleerde versnelling om slijtage te verminderen als gevolg van schokken in het proces.

Energiebesparing en vermindering van piekbelasting in het stroomnet.

Centrifugaal- ventilatoren en pompen die met een frequentiedrive werken, zullen hierdoor verlaagd worden in energieverbruik. Deze ventilatoren en pompen werken volgens een variabel koppel-belastingsprofiel. Wat hierop neerkomt dat, als de snelheid van de ventilator of pomp wordt gehalveerd het vermogen dat nodig is om deze te laten draaien wordt verlaagd. Het gebruik van een motor met vaste snelheid zou mechanisch gesmoord moeten worden, maar het feit blijft dat de motor nog steeds op vollast draait en het volle vermogen vraagt.

Energiebesparingen kunnen afdoende zijn om de geïnvesteerde kosten binnen enkele jaren terug te verdienen, afhankelijk van de grootte van de motor. Met het gebruik van een frequentiedrive wordt de behoefte aan dure mechanische aandrijving-componenten zoals vertragings- bakken of kasten geëlimineerd. Omdat de frequentiedrive werkt met oneindige variabele snelheden en het dus een snelheid kan leveren voor de vereiste belasting. Bezoek www.nidec-netherlands.nl voor het verminderen van onderhoudskosten en het verminderen van de anders zo benodigde vloerruimte.