april 23, 2024

Front end developers, dit kunnen ze voor jou betekenen

Wanneer er sprake is van een website of bijvoorbeeld een applicatie spreekt het voor zich dat er daarbij altijd sprake is van twee verschillende onderdelen. In eerste instantie is er de zogenaamde back end. Dit is alles wat je niet ziet. Met andere woorden, dit systeem draait op de achtergrond en moet ervoor zorgen dat alles volgens plan verloopt. Daarnaast is er ook nog sprake van de zogenaamde front end. Voor deze laatste zijn de front end developers verantwoordelijk. Het gaat hierbij om het onderdeel van bijvoorbeeld een website of applicatie welke visueel zichtbaar is voor de gebruiker. Op deze pagina gaan we je vertellen wat de functie van een dergelijke ontwikkelaar nu precies is evenals hoe zijn job in de praktijk tot uiting komt. 

Waar maakt zo’n ontwikkelaar gebruik van?

Het spreekt voor zich dat er door front end developers gebruik wordt gemaakt van verschillende programmeertalen. Het gaat hierbij meer bepaald om HTML en CSS, maar ook om bijvoorbeeld Javascript. Met behulp van deze programmeertalen wordt ervoor gezorgd dat het visuele gedeelte van een project kan worden gerealiseerd. Wanneer deze werken tot een goed einde zijn gebracht zal vervolgens de code worden overgedragen aan de back end developer. Hij of zij zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de juiste programmering. 

Over welke specialisatie beschikt een dergelijke ontwikkelaar?

Wanneer we de verschillende front end developers die hun diensten aanbieden gaan bekijken komen we tot de conclusie dat we een onderscheid maken tussen verschillende soorten ontwikkelaars. Het gaat hierbij enerzijds om de ontwikkelaars die zich specifiek hebben gespecialiseerd in een bepaalde programmeertaal, maar daarnaast zijn er ook nog de ontwikkelaars die er bewust voor hebben gekozen om bijvoorbeeld verschillende vakgebieden te hebben. In het laatste geval is er dan niet alleen sprake van bijvoorbeeld kennis over PHP, maar ook over kennis  van .NET (om maar een voorbeeld te noemen). In ieder geval, wanneer je behoefte hebt aan een specifieke programmeerkennis zal je tot de vaststelling komen dat het de moeite waard kan zijn om even verschillende front end developers tegenover elkaar af te wegen. Zo haal je er de meest interessante meteen tussenuit.

Wat kunnen front end developers allemaal voor je realiseren?

Voor front end developers geldt dat ze over een aanzienlijk breder toepassingsveld beschikken dan je mogelijks in eerste instantie zou vermoeden. Dit betekent concreet dat ze niet alleen maar kunnen zorgen voor de realisatie van het visuele gedeelte van een bepaald project. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld tevens allerhande vraagstukken oplossen die betrekking hebben tot bijvoorbeeld de toegankelijkheid van een project. Ook de gebruiksvriendelijkheid van bijvoorbeeld een website of applicatie is in grote mate de verantwoordelijkheid van deze developers

Meer dan in het verleden het geval was kan er tegenwoordig tevens worden vastgesteld dat front end developers belast worden met de taak om ervoor te zorgen dat een website op verschillende platformen optimaal draait. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om een computer of laptop, maar bovendien ook om een smartphone of een tablet. Dit is van belang om ervoor te zorgen dat een zeer belangrijke doelgroep in de praktijk niet over het hoofd wordt gezien.