mei 25, 2024
bezwaar uwv

IS recent je uitkering gekort?

Het zal je maar gebeuren, via een brief van het UWV krijg je de mededeling dat je uitkering wordt gekort. De reden dat dit wordt gedaan ben je het niet mee eens, gelukkig kun je in beroep gaan tegen deze beslissing van het UWV. Wel is het belangrijk dat je bij een bezwaar UWV een goed onderbouwde reden hebt, waarom je het niet eens bent met deze beslissing. Een goede advocaat in de arm nemen is geen overbodige luxe, een advocaat die gespecialiseerd is met zaken over het UWV en weet hoe er gehandeld moet worden.

bezwaar uwv

Financiële gevolgen

Vaak ga je in beroep, omdat een besluit van het UWV direct gevolgen heeft op je financiële situatie. Gelukkig hoef je het er niet mee eens te zijn, en kun je via een bezwaarschrift UWV in beroep gaan. Advocaatuitkeringen.nl is op de hoogte van de kleine lettertjes van het UWV, en stelt een professionele bezwaarschrift op waarom de beslissing die is genomen niet correct is. Een bezwaarschrift moet professioneel opgesteld zijn, en een gegronde reden bevatten waarom je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Een bezwaarschrift moet daarom goed opgesteld zijn, dit is je enige mogelijkheid.

Hoger beroep

Het bezwaarschrift UWV is een essentieel onderdeel, bij een eventueel hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst. Dit betekent dat het goed opgesteld moet zijn, met advocaatuitkeringen.nl heb je de goede partner aan je zijde om deze op te stellen. Let erop bij een brief die je krijgt van het UWV, dat er een wettelijke termijn aan gebonden is voor een bezwaarschrift. Over het algemeen is dit 6 weken, maar er kunnen hier uitzonderingen zijn van twee weken. Heb je te weinig tijd, stuur dan een bezwaarschrift in met alleen al je gegevens, zonder de daadwerkelijke gronden van het bezwaar.