juni 23, 2024
Beauavis.nl

Tip: Beauavis.nl

Op de site van Beauavis.nl kan je veel lezen over re-integratie en verzuimbegeleiding. Wanneer iemand een lange tijd uit de running is geweest en weer langzaam wilt terug keren naar het arbeidsproces is dit een hele moeilijke stap. Ongeacht de manier waarop iemand niet meer aan het werk was, blijft het een zeer moeilijke periode. Ook voor de werkgever is dit een traject die met uiterste zorg uitgevoerd moet worden. Zowel werkgever als werknemer zullen er alles aan doen om iemand weer binnen het werkproces aan de slag te kunnen gaan.

Een tijd geleden had een goede collega een ernstig ongeluk gehad. Hierdoor is hij een tijd uit de running geweest. Behalve revalideren moest hij een re-integratie traject volgen om te kijken welke werkzaamheden hij nog wel zou kunnen. Gelukkig heeft BeauAvis  hier veel in kunnen betekenen.  Beauavis.nl

Kijk op de site van Beauavis.nl

Zowel voor werknemers als werkgevers kan dit BeauAvis veel betekenen.  Niemand zit er echt op te wachten om door een ongeval of een andere gebeurtenis niet meer de werkzaamheden uit kunnen voeren die je altijd hebt gedaan. Maar om even terug te komen op mijn collega, gelukkig gaat het beter met hem. Maar de tijd dat hij heeft moeten revalideren en weer aan het werk kunnen gaan heeft in totaal ruim een jaar in beslag genomen. Helaas heeft hij zijn oude werk niet meer kunnen oppakken. Maar er is tijdens het re-integratie traject gekeken welke werkzaamheden hij wel uit zal kunnen voeren. Heel langzaam is hij weer aan het werk gegaan, echter wel aangepast werk, maar dat maakt niet uit.  Beauavis.nl